„Stredná cesta
je tá pravá...”

Ladislav Briestenský

Vitajte na mojej stránke ViaCredo :-)

 úvod 
 aktuality 
 druhy služieb 
 témy 
 päť ponúk 
 vnútorné normy 
 pre miestnu samosprávu 
 ceny, objednávky
a dohody 
 pracovné CV 
 osobné krédo 
 miesto
na relax 

› ÚVOD
  • základné informácie
  • kontakt

Vitajte, toto sú základné informácie o tom, čo ponúkam :

Som konzultant, poradca, lektor, tréner, facilitátor -  viac info 

Ponúkam vzdelávanie (tradičné aj interaktívne) ako aj priamu osobnú pomoc. Témy, ktorým sa venujem, sú najmä fungovanie miestnej samosprávy, progresívne riadenie, riadenie ľudí v procesoch zmien, efektívna komunikácia, produktívne riešenie konfliktov -  viac info 

Ponúkam v praxi overené poznanie kombinované s chuťou stále sa učiť a tešiť sa zo života. Moje služby spájajú skúsenosti z právnickej i pedagogickej praxe, úctu k ľuďom a ambíciu pomáhať.

UPOZORNENIE:
  • Svoje aktivity formou podnikania som skončil. V aktuálnom období je ponuka mojich služieb k dispozícii na základe dohody o vykonaní práce -  viac info 

  • V tejto súvislosti registrujte, prosím, fakt,  že do konca mája 2022 nemám voľné termíny na prijatie ďalšej práce.

*

Kontakt

  • počas väčšiny dňa mi práca neumožňuje telefonovať, preto veľmi odporúčam kontakt cez e-mail: info@viacredo.sk
  • adresa pre klasickú poštu je: Manckovičova 5, 920 01 Hlohovec 1

© Ladislav Briestenský

Valid HTML 4.01 Transitional